Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

Materiał znany również pod tytułami:
- "Pieniądz narzędziem dobra i zła. Omów jego rolę w życiu człowieka w wybranych utworach literackich różnych epok",
- "Motyw pieniądza w literaturze i jego funkcje w twórczości róznych epok".

 • Literatura podmiotowa:
 1. Molier, Skąpiec, Kraków: Wydanie Zielona Sowa, 2008, ISBN 97-8837-43-5669-5
 2. Słowacki Juliusz, Kordian, Kraków: Zilona Sowa, 2007, ISBN 837-43-5118-7
 3. Balzac Honore, Ojciec Goriot, Kraków: Wydanie Zilona Sowa, 2007, ISBN 98-374-35-295-7
 4. Reymont Władysław, Ziemia obiecana, Kraków: Wydanie Zilona Sowa, 2009, ISBN 978-83-7623-071-9
 5. Prus Bolesław, Powracająca fala, Kraków: Wydanie S.A., 2000, ISBN 83-1940-596-0
 • Literatura przedmiotowa:
 1. Miedziak Stanisław, Bankowość i podstawy rynku finansowego, Warszawa: Wydanie Difin, 2003, str. 111-112, ISBN: 83-7251-392-9
 2. Mycielski Maciej, Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, Kraków: Wydanie Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, str. 67- 69, ISBN 83-229-2617-0
 3. Kopaliński Władysław, Słownik Symboli, Wrocław: Wydanie Arcana, 1980, str. 4-22
 • Ramowy plan wypowiedzi:
 1. Teza:
 2. a) wyjaśnienie zagadnienia - pieniądz
 3. Prezentowanie argumentów:
  a)  skąpstwo i chęć zysku bahatera przyczyną nieszczęść córki w literaturze oliera - "Skąpiec"
  b)  miłość za pieniądze Wioletty do Kordiana
  c)  nadmierna hojność przyczyną bankructwa głównego bahatera
  d)  bezwględna walka o pieniądz ukazana w utworze Reymona - "Ziemia biecana"
  e)  zdobycie fortuny bohatera kosztem wyzysku swoich pracowaników w utworze "Powracająca fala"
 4. Wnioski:
  a)  znaczenie i wartość pięniądza w świecie literackim
  b)  tajemnicze znaczenie – bodźcem do poznawania historii
 • Kartka z cytatami

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz