Ramowy plan wypowiedzi

Ramowym planem wydarzeń nazywamy uporządkowany spis wydarzeń, na podstawie którego będzie omawiana prezentacja maturalna. Ramowy plan wydarzeń dzieli się na tezę, wstęp, rozwinięci oraz zakończenie.

Przykład ramowego planu wydarzeń:
- Teza: Holokaust to kataklizm XX wieku
1.  Wstęp:
a) zdefiniowanie pojęć „Holokaust” oraz „antysemityzm”.
b) geneza Holokaustu w okresie wojennym.
2.  Rozwinięcie:
a)  Campo di Fiori jako rozłam społeczny wobec oblicza wojny i Holokaustu :
-  odmienne światy w obliczu zagłady.
-  brak porozumienia społeczeństwa, obojętność na ludzką krzywdę.
b)  Obraz Holokaustu jako kataklizmu XX w. przedstawiony w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall:
-  analiza wypowiedzi Marka Edelmana dotyczących metod niemieckich stosowanych wobec więźniów.
-  sposoby pomocy jednostek zlagrowanych .
-  Postawy międzyludzkie panujące w obozie.
c)  Holokaust i Żyd w ówczesnych czasach na podstawie Listy Schindlera w reż. Stevena Spielberga:
-  stosowanie wizualnej selekcji medycznej więźniów.
-  humanitaryzm tytułowego bohatera: uratowanie życia 1100 Żydom
d)  Ucieczka z Sobiboru Jacka Golda jako odzwierciedlenie dramatycznych wydarzeń obozowych:
-   nieludzkie warunki panujące podczas transportów b) idee zrywu w celu ucieczki z obozu.
3.  Zakończenie:
a)  Holokaust to brutalność, mord na milionach Żydów.
b)  różne ujęcia holokaustu w literaturze i filmie.

IV. Załączniki:
a)  aneks z cytatami.
b)  opowieść oparta na faktach autentycznych.
c)   płyta CD zawierająca fragmenty z filmów Lista Schindlera i Ucieczka z Sobiboru, czas trwania 3 minuty.