Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu, to spis literatury, użytej do opracowywania prezentacji maturalnej. Literatura ta musi zawierać jeden lub kilka wątków dotyczących tematu pracy maturalnej. Literaturą przedmiotu nie jest literatura, która w całości dotyczy tematu prezentacji. Literaturę przedmiotu umieszcza się w konspekcie prezentacji maturalnej.

Przykład zapisu literatury przedmiotu w konspekcie maturalnym:
I. Literatura podmiotu:
a) Czesław Miłosz, Campo di Fiori, Poezje, Warszawa: Wydanie Czytelnik,1988
b) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków: Wydanie Literackie, 1989
c) Lista Schindlera , reż. Steven Spielberg, 1993 (film)
d) Ucieczka z Sobiboru, reż. Jack Gold, 1987 (film)

Co to jest literatura podmiotu?