Motyw wędrówki w literaturze.Omów zagadnienie na wybrabych przykladach.

I. Literatura podmiotu:
1. Biblia: Upadek pierwszych ludzi [w:] Pismo Święte: Starego i Nowego Testamentu, Księga Rodzaju, Poznań: Wydanie Wydawnictwo Pallattinum, red. Jankowski Augustyn, 2000, str. 15-21, ISBN 83-7014-357-1
2. Coelho Paulo, Alchemik, Warszawa: Wydanie Drzewo Babel, 2005, ISBN 83-904230-2-2
3. Coelho Paulo, Pielgrzym, Warszawa: Wydanie Świat Książki, 2009, ISBN: 978-83-247-1616-6
4. Bosch Hieronima, Syn Marnotrawny, [on-line], dostęp 14.08.2010, dostępne w internecie: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Gerard_van_Honthorst_004.jpg&filetimestamp=20050519164921

II. Literatura przedmiotu:
1. Arter Halina, Wędrówka przez życie, Warszawa: Wydanie Anagram, 2008 s.252-262, ISBN 83-86964-67-7
2. Maggioni Bruno, Wędrówka przez Biblię. Droga wtajemniczenia, Kielce: Wydanie Jedność, 2005, str. 32-51, ISBN: 83-7442-063-4
3. Ratajczak Wiesław, Słownik motywów literackich, Poznań: Wydanie Nakom, 2008, str. 149-161, ISBN: 83-89529-19-X

III. Ramowy plan wypowiedzi
1. Teza:
a) wyjaśnienie i przybliżenie pojęcia wędrówka
b) motywy i cele wędrówek
2. Kolejność prezentowania argumentów
a) Życie ludzkie jako nieustanna wędrówka pokazana w Biblii
b) Wędrówka jako turystyczna chęć poznania świata i jego nieodłącznych elementów w powieści "Alchemik"
c) Zagubienie przekonań oraz norm życia społecznego powodem wędrówki po szlaku Św. Jakuba. Celem wędrówki w utworze "Pielgrzym" było odzyskanie utraconych wartości. Zadaniem bohatera było odszukanie miecza oraz tajników magii
d) Obraz ilustrujący powrót po latach syna marnotrawnego do domu - "Syn marnotrawny"
3. Wnioski
- znaczenie wędrówki: cele i motywy
- tajemnicze znaczenie niezbędnym czynnikiem w poznawania historii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz