Obraz holokaustu w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.

I.  Literatura podmiotu:
a)  Czesław Miłosz, Campo di Fiori, Poezje, Warszawa: Wydanie Czytelnik,1988
b)  Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków: Wydanie Literackie, 1989
c)  Lista Schindlera , reż. Steven Spielberg, 1993 (film)
d)  Ucieczka z Sobiboru, reż. Jack Gold, 1987 (film)

II.  Literatura przedmiotu:
a)  Aleksander Fiut, Czesława Miłosza autorytet przekorny, Warszawa: Wydanie Literackie, 1981, str. 104-108
b)  Śliwińska Dorota, Historia pamięci w Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall, Polonistyka, Wrocław: Wydanie Greg, 1993, nr 4, str.215-220
c)  Juliusz Słowiński, Słownik terminów literackich, pod redakcją tegoż, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław, 2002 ISBN 83-04-04615-6, str. 14, 203
d)  Irena Maciejewska, Męczeństwo i zagłada żydów w zapisach literatury polskiej, Łódź: Wydanie KAW 1988, str. 37-40, 215-220,369-378.

III.  Plan ramowy:
- Teza: Holokaust to kataklizm XX wieku
1.  Wstęp:
a) zdefiniowanie pojęć „Holokaust” oraz „antysemityzm”.
b) geneza Holokaustu w okresie wojennym.
2.  Rozwinięcie:
a)  Campo di Fiori jako rozłam społeczny wobec oblicza wojny i Holokaustu :
-  odmienne światy w obliczu zagłady.
-  brak porozumienia społeczeństwa, obojętność na ludzką krzywdę.
b)  Obraz Holokaustu jako kataklizmu XX w. przedstawiony w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall:
-  analiza wypowiedzi Marka Edelmana dotyczących metod niemieckich stosowanych wobec więźniów.
-  sposoby pomocy jednostek zlagrowanych .
-  Postawy międzyludzkie panujące w obozie.
c)  Holokaust i Żyd w ówczesnych czasach na podstawie Listy Schindlera w reż. Stevena Spielberga:
-  stosowanie wizualnej selekcji medycznej więźniów.
-  humanitaryzm tytułowego bohatera: uratowanie życia 1100 Żydom
d)  Ucieczka z Sobiboru Jacka Golda jako odzwierciedlenie dramatycznych wydarzeń obozowych:
-   nieludzkie warunki panujące podczas transportów b) idee zrywu w celu ucieczki z obozu.
3.  Zakończenie:
a)  Holokaust to brutalność, mord na milionach Żydów.
b)  różne ujęcia holokaustu w literaturze i filmie.

IV. Załączniki:
a)  aneks z cytatami.
b)  opowieść oparta na faktach autentycznych.
c)   płyta CD zawierająca fragmenty z filmów Lista Schindlera i Ucieczka z Sobiboru, czas trwania 3 minuty.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

jak fakty, to nie autentyczne

Prześlij komentarz